Avbokningsskydd

Om olyckan är framme... Om olyckan är framme...

När du reser med Summitweek har du möjlighet att beställa en avbeställningsförsäkring. Den skyddar dig om olyckan skulle vara framme eller om en plötslig/oförutsedd händelse gör att du inte kan deltaga på resan. Vi har valt att samarbeta med Gouda Försäkringar

Grundskydd

Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

 • Du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
 • Någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall (se definition av nära anhörig i villkoret).
 • Det uppstår brand eller inbrott i din bostad.
 • Du blir uppsagd från en heltidsanställning.
 • Du ligger i skilsmässa

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

Tillägg - Förlorat syfte med resan

Om huvudsyftet med din resa exempelvis är skidåkning, kan ett skadat knä före avresan ödelägga semesterplanerna. Med tillägget får du ett generösare villkor och för samma tillägg kan du också avboka en resa som annars skulle ta dig till ett land dit UD plötsligt utfärdar en avrådan.

Syftet ska anges på ditt försäkringsbrev.

Premier

Grundskydd - Totalt 5 % av försäkringsbeloppet
Grundskydd + Resans syfte - Totalt 6 % av försäkringsbeloppet

Bra att veta

 • Avbeställningsförsäkringen ska alltid vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande, vilket kan vara dagen då handpenningen betalas eller som senast dagen för slutbetalning av resan.
 • Försäkringen kan gälla vid försämring av kronisk sjukdom, om sjukdomstillståndet varit stabilt de senaste 6 månaderna före att försäkringen tecknats.
 • Försäkringen gäller inte vid avbeställning på grund av ånger eller ändrade resplaner.
 • Försäkringen gäller inte vid konkurs eller inställd resa.
 • Vid avbeställning ska avbokning av resan/delarrangemanget göras hos resebyrå/researrangör. Därefter ska ifylld skadeanmälan skickas till Gouda tillsammans med biljetter i original, kvitto på resan/delarrangemanget samt aktuella intyg såsom läkarintyg, polisrapport eller dylikt beroende på orsak
  till avbokningen.

Vem kan avbeställa vid skada?

Vid en skada kan följande försäkrade personer avbeställa vid ersättningsbar skada:

• Den försäkringstagare som drabbas av skadan, samt tre medförsäkrade medresenärer oavsett relation till den skadedrabbade, eller,
• Den försäkringstagare som drabbas av skadan, dennes medresande nära anhöriga samt ytterligare max en medresenär.

Gouda skadeavdelning

Öppettider: Måndag-fredag kl. 09.00-15.00
Telefon: +46 8 615 28 00 (tonval 1)
E-post: claims@gouda-rf.se