Reseförsäkring på skidresan med Summitweek

SKAFFA DIG EN RESEFÖRSÄKRING SKULLE OLYCKAN VARA FRAMME?

Om saker och ting går fel är det inte så roligt att befinna sig i Alperna utan försäkring - det är i alla fall en väldigt lång resa hem med buss och ett brutet ben! Nedan kan du läsa om våra reseförsäkring.

Res tryggt med en reseförsäkring i bagaget!

Vi vill att du ska vara trygg när du reser med oss, vi har därför valt att samarbeta med försäkringsbolaget Gouda när det gäller reseförsäkringar.

Vet du egentligen vad det blå EU - sjukförsäkringskort som man ska ha med sig under resor i EU-länder, Schweiz och Norge täcker?

Det blå kortet gör dig likställd med en medborgare i det land du är i gällande offentlig behandling om du skulle bli sjuk eller skadad. Det betyder att övrig behandling som en medborgare i landet du befinner dig i behöver betala för, behöver du alltså betala på egen hand.
Det blå kortet täcker inte heller hemtransport samt transport till och från sjukhus. Skidområden ligger som regel rätt långt från närmaste offentliga sjukhus. Av den anledningen rekommenderar vi starkt att alla tecknar en reseförsäkring som säkrar dig oväntade sjukvårds - och resekostnader.

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring

Det är viktigt för oss att du är trygg under din semester med oss. Ett sätt för oss att säkerställa detta är att ha guider på plats på skidorterna runt om i Alperna. Utöver detta är det av stor vikt att du själv ansvarar för att ha en reseförsäkring innan ni åker på semester.

Hur gäller Goudas försäkringar gällande Covid-19?

Trots läget i världen så finns det många som vill resa utomlands. I vårt samarbete med Gouda är vi därför glada att kunna informera våra kunder om hur reseförsäkringen gäller i relation till Covid-19.

Goudas reseförsäkringar gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom. Dessutom gäller Goudas försäkring trots en eventuell avrådan från svenska UD, då försäkringsskyddet inte undantas på grund av en Pandemi.

Däremot gäller inte Goudas reseförsäkring vid en specifik avrådan till ett land där det råder oroligheter som krig, terror eller liknande.

Enligt Goudas fullständiga villkor hanteras Covid-19 som vilken akut sjukdom som helst. Dock är det viktigt att du köper en heltäckande reseförsäkring om din hemförsäkring har undantag för Covid-19.

De flesta hemförsäkringsbolag undantar idag Covid-19 och Pandemier.

Sjuk utomlands – vilken ersättning kan du få?

- Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader (Inkluderat i grundskyddet)

- Hemtransport av svårt sjuk ersätts till nödvändiga och skäliga kostnader (Inkluderat i grundskyddet)

- Ersättning för förlorade semesterdagar (Valbart moment till grundskyddet) 

- Ersättningsresa om mer än halva resan går förlorad (Valbart moment till grundskyddet) 

-Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden (Valbart moment till grundskyddet) 

I karantän på grund av Covid-19 och kommer inte hem som planerat – vilken ersättning kan du få?

Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Om du inte redan har en reseförsäkring kan vi erbjuda en av marknadens bästa reseförsäkringar. Gouda är specialiser på att ta hand om resande som varit på skidsemester.

Försäkringsomfattning och förköpsinformation

Reseförsäkringen som du erbjuds via oss på Summitweek är ett komplett reseskydd som gäller om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under din resa.
I villkoren och försäkringsomfattningen nedan kan du läsa mer om Reseförsäkringen. I Villkor och förköpsinformation kan du ta del av en översikt på försäkringens innehåll. OBS Det är viktigt att du läser i den högra kolumnen ("Fullt skydd")

Här kan du läsa villkor och förköpsinformation samt se vad Reseförsäkringen täcker: Gouda Reseförsäkring

Beställ din reseförsäkring via My Summit eller ring till oss på 040 - 645 35 07 så hjälper vi dig!

PRISER - Grundskydd (baseras på antal dagar samt transportmedel)

Flyg 8 dagar 312 kr
Buss 10 dagar 364 kr

Valbara moment

- Semestergaranti - Genom att lägga till semestergarantin så har du även rätt till ersättning för förstörda resdagar om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan. Ger även ersättning för flygförsening, bagageförsening, hyra av sportutrustning om ditt incheckade bagage försenas till resmålet. (Grundskydd plus semestergaranti 516kr vid 8 dagar).

- Egendomsskydd - Gäller om du bli bestulen under resans gång (Grundskydd plus semestergaranti och egendomsskydd 687kr vid 8 dagar).

Viktigt att tänka på: Tillvalen Semestergaranti och Egendomsskydd måste du själv välja till för att dessa ska ingå utöver grundskyddet. Det gör du genom att kontakta din resesäljare hos oss på Summitweek som hjälper dig att lägga till tillvalen.

Gouda Alarm

Öppettider: 24/7/365
Telefon: +45 33 15 60 60
E-post: alarm@gouda-rf.se

Skadeavdelning Sverige

Öppettider: Måndag-fredag kl. 09.00-16.00

Telefon: +46 8 615 28 00 (tonval 15)

E-post: claims@gouda-rf.se