Trygghet på din Skidresa

Trygghet på din skidresa Rekommendationer & Riktlinjer

Hur ska du förhålla dig till att resa till Alperna? Vad är riktlinjerna i de olika länderna?

Det viktigaste är givetvis att säkerheten kommer först!

Här får du en samlad överblick över hur världssituationen har inflytelse på skidresor och hur du bör förhålla dig.

På denna sida kan du bland annat läsa mer om:

 • Riktlinjer i EU-länder
 • Utrikesdepartementets reseråd
 • Din resa med oss
 • Paketresor och Rejsegarantifonden

Läs mer om din trygghet på skidresan här

Alla ska känna sig trygga Paketresan är din trygghet

Den bästa tryggheten när du reser till utlandet är att köpa en paketresa.

Vid köp av en paketresa hos ett resesällskap som är medlem av organisationen Rejsegarantifonden får du bästa möjliga utgångspunkt för din utlandsresa.

Skidresa eller pengarna tillbaka

Grundläggande finns det två möjliga scenarier som är win-win:

 1. Antingen kommer du iväg och får åka skidor.
 2. Vi ska avboka resan = du får pengarna i retur.

Med undantag om du själv väljer att avboka din resa, naturligtvis. 

Paketreselagen och resegarantifonden

Summitweek är sedan flera år tillbaka medlem av Rejsegarantifonden, vilket ger dig en extra säkerhet när du reser på semester genom oss. Det innebär att vi som researrangör i händelse av konkurs ställt garanti för att du får full återbetalning av din resa hos rejsegarantifonden.

Denna ordningen täcker endast paketresor, det i sin definition består av minimum två av dessa fyra resedelar: transport, boende, turistmässig tjänst (till exempel liftkort, skidhyra) och hyrbil.

Om du själv sätter ihop din resa och köper boende, transport, skiduthyrning, liftkort etc. på egen hand, täcks du inte av detta.

Hela resepaketet samlat på ett ställe

Det smartaste för dig som kund hos Summitweek är att om vi måste avbeställda din skidresa, ska du själv inte stå för kommunikationen med flygsällskapet, skiduthyrningsföretaget, hotell, restauranger, bussällskapet, liftkort och så vidare.

Du har köpt din paketresa på ett ställe, nämligen hos Summitweek, så avtalet är mellan Summitweek och dig. Inget annat. Det är alltså vår huvudvärk att ordna allting med våra underleverantörer. Det är vi som ditt reseföretag som har ansvaret och står för din resegaranti.

Resevägledning och säkerhet med din paketresa 

UD avråder i dagsläget inte från resor till Italien, Frankrike eller Österrike. Du kan därför tryggt boka din skidresa med oss.

I händelse att UD skulle avråda resor till något av länderna är du fortfarande berättigad att få dina pengar tillbaka om avrådan fortfarande gäller 14 dagar innan avresa, detta gäller oavsett om du bokar resan under tiden UD avråder från resor eller om du bokat din resa innan avrådan kom.

Du kan därför känna dig helt trygg med att du antingen kommer iväg på skidsemster, eller så får du pengarna tillbaka.

Råd, regler och uppmaningar

Europeiska riktlinjer

Vi uppmuntrar våra gäster att i allmänhet följa myndighetens riktlinjer och vara försiktiga när de är på skidsemester.

På EU: s officiella sida, Re-open EU, hittar du information om regler och riktlinjer för alla medlemsländer. Du kan hålla dig uppdaterad här.

Se här, om du ska till Frankrike
Se här, om du ska till Italien
Se här, om du ska till Österrike

Utrikesdepartementets resevägledningar

Om du reser till ett land där Utrikesdepartementet resevägledningar är gula uppmanar vi dig att vara extra försiktig för att minimera risken för infektion.

Utrikesdepartementet har sammanställt ett antal resetips där du kan se hur du ska bete dig före, under och efter resan.

Här hittar du Utrikesdepartementet resevägledningar.

Transport

Naturligtvis ser vi till att du som gäst får nödvändig information innan din skidsemester.

Alla våra partners, liksom oss, håller sig uppdaterade med gällande regler och riktlinjer för säkerhet i samband med transport med flyg, tåg eller buss.

Boende

Naturligtvis följer vi ständigt de svenska och lokala myndigheternas rekommendationer och ser till att vi och våra partners följer de riktlinjer som kommer att finnas vid tidpunkten, så att du kan bo med oss ​​på ett säkert sätt.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker våra lägenheter i Alperna för vintern.

Afterski och Covid-19

Med tanke på världens tillstånd när det gäller folkhälsa, och med den traditionella kulturen för livlig afterski i Alperna i åtanke, uppmanar vi starkt alla våra gäster att i allmänhet följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och vara försiktiga när de är på skidsemester.

Vi påpekar också att barer, affärer, restauranger och andra anläggningar kan ha begränsningar eller har stängts på grund av Covid-19.

Safety during your skitrip Guidelines & recommendations

What do I need to think about when traveling to the Alps? And what are the guidelines in the different countries?

The most important thing for everyone, is that safety always comes first!

On this page, you get a comprehensive overview of how the Covid-19 situation affects ski holidays and how you should behave.

On this page you can find information regarding: 

 • Guidelines in different EU member states
 • Recommendations from the Ministry of Foreign Affairs
 • The journey with us 
 • About package tours and Rejsegarantifonden 

Everyone shall be safe The package tour is your safety

When you plan a trip abroad, the best thing you can do is to buy it though a travel agency.

The advantage you will get when you buy a package tour from a travel agency is that we are members of the Danish organization Rejsegarantifonden. That means you are better secured than if you would book a trip on your own.  

Go skiing or get your money back 

Basically, there are just two possible scenarios that are both a win for you 

 1. You get to go skiing 
 2. 2. We have to cancel = you get your money backnot a voucher! 

(This is if you do not cancel the trip yourself of course) 

Package tours and Rejsegarantifonden 

Summitweek have always been a member of the Danish scheme, Rejsegarantifonden, which covers losses and expenses (such as reimbursement and return travel) if customers have bought a trip from a Danish tour operator who goes bankrupt.  

The coverage scheme only applies to package tours. Package Tours in its definition consists of a minimum of two of these four travel services: transport, accommodation, tourist service (e.g. lift pass, ski rental) and car rental. 
 
If you put together your trip yourself, and buy accommodation, transport, ski rental, lift pass, etc. on your own, there is no coverage. 

The complete package gathered in one place 
 
The good thing for you as a customer at Summitweek, is that if we have to cancel your ski holiday, you do not get the hassle to communicate with airlines, ski rental agencies, hotels, restaurants, bus companies, ski pass outlets and so on. 
 
You have bought your package tour in one place, i.e. with Summitweek, so your agreement is between us, no other operator. Therefore, we are responsible for your trip and handle all the communication with suppliers. 

Travel recommendations and the safety of your package tour 

The Ministry of Foreign Affairs' have listed Austria and Italy to be in "yellow" zone in their travel recommendations regarding Covid-19. If the countries turn "orange" 14 days before the departure time, you are entitled to get all the money back for your package tour.

The Ministry of Foreign Affairs have listed France to be "oranage" in their travel recommendations. We are quite confident this will change before your ski holiday, but no matter if your destination remains in "orange" or goes into "red" 14 days before the departure time, you will get all your money for your trip in return.

So you can be confident that either you will go on a ski holiday or you will get your money back.

Advices, rules and recommendations

European guidelines

We encourage our guests to follow the guidelines of the authorities, and exercise consideration and caution while on ski holidays.

On the official EU page, Re-open EU, you will find information on the rules and guidelines of all member states. You can stay updated here.

Click here if you are going to France
Click here if you are going to Italy
Click here if you are going to Austria

Travel recommendations from Ministry of Foreign Affairs

If you are traveling to a country where the Ministry of Foreign Affairs' recommendation is “yellow”, we encourage you to exercise extra caution to minimize the risk of infection. 
 
The Ministry of Foreign Affairs has compiled a number of travel guides where you can see how you should behave before, during and after the trip. 
 
Go to the travel guides of the Ministry of Foreign Affairs.

Transport

We make sure that you get all necessary information upon your ski holiday. 
 
All our partners, as well like us, are up to date with the current rules and guidelines regarding safety in connection with transport by plane, train or bus. 

Accommodation

In order for you to be completely safe during your trip with us, we constantly follow the recommendations of the Danish and local authorities and ensure that both ourself and our partners live up to the guidelines 

It is important to us that you feel safe when you visit our apartments in the Alps during the winter.

Taking into account the current public health situation and the traditional culture of lively après ski in the Alps, we strongly urge all our guests to follow the guidelines of the health authorities, and exercise caution while on ski holidays. 
 
We also want to point out that bars, shops, restaurants and other facilities may have restrictions or be closed due to Covid-19.